When should a contract be signed in the presence of witnesses and is it a formal requirement for a valid and binding agreement?
October 1, 2018
Value-Added Tax (VAT) – Registrations, Zero-Rated Supplies and Exempt Supplies
October 1, 2018

Belasting op Toegevoegde Waarde (BTW) – Registrasies, Nulkoersvoorraad en Vrygestelde Lewerings

Wanneer moet ek registreer vir Belasting op Toegevoegde Waarde (BTW) en wanneer word ek toegelaat om te registreer? Wat is die verskillende tipes BTW-voorraad? Wat moet ek by die Suid Afrikaanse Inkomstediens indien? Hierdie is almal algemene vrae wat opduik wanneer ons met BTW werk, veral met nuwe BTW-ondernemers. 

Wat is BTW? 

BTW is ’n indirekte belasting wat opgelê word op die verkoop of aankoop van goedere en dienste wanneer ’n transaksie tussen twee partye gesluit word. Dit is algemeen ontwerp om die finale verbruiker van goedere en dienste te belas, terwyl ’n BTW-ondernemer as agent vir die SAID optree.

BTW word gehef op die verskaffing van die meeste goedere en dienste, ingeslote goedere en dienste wat ingevoer word. BTW op ingevoerde goedere word deur doeane ingesamel. Daar is ’n beperkte reeks goedere en dienste wat onderhewig is aan BTW teen die nulkoers, of wat vrygestel is van BTW.

Vrygestelde lewerings 

Vrygestelde lewerings is goedere of dienste waarop BTW nie gehef word nie en en dus uitgesluit is uit die BTW-stelsel. Dit sluit die volgende in: 

 • Vervoer van betalende passasiers en bagasie  
 • Residensiële akkommodasie 
 • Finansiële dienste 
 • Lewerings deur enige vereniging sonder winsoogmerk van enige goedere wat geskenk is of goedere wat deur openbare weldaadorganisasies vervaardig is, indien minstens 80% van die waarde van die materiaal wat gebruik word in die vervaardiging van sodanige goedere, bestaan ​​uit goedere wat geskenk is 
 • Opvoedkundige dienste indien geregistreer by die Skolewet/hoër onderwys 
 • Ledegeld aan werknemersorganisasies/vakbonde 
 • Kindersorgdienste in ’n kleuterskool/naskoolsorgsentrum 

Die inset-BTW op goedere en dienste verkry in die lewering van vrygestelde goedere sal nie opeisbaar wees nie. 

Nulkoersvoorraad 

’n Nulkoersvooraad is ’n belasbare voorraad waarop BTW gehef word teen ’n koers van 0%. Daarom sal geen uitsetbelasting aan die SAID betaalbaar wees ten opsigte van nulkoersvoorraad nie. Nulkoersvoorraad sluit in:

 • Sekere basiese voedselsoorte 
 • Brandstofheffingsgoedere 
 • Lopende saak 
 • Internasionale vervoer van goedere of passasiers 
 • Munisipale eiendomsbelasting 
 • Landbougoedere wat geproduseer of verbruik word in die loop van die bedryf van ’n boerderyonderneming 

Ondernemers wat nulkoersvoorraad vervaardig, is geregtig om hul insetbelasting-aftrekkings te eis op goedere of dienste wat verkry word terwyl sulke belasbare voorraad vervaardig word.

Wie moet registreer vir BTW? 

Dit is verpligtend vir ’n persoon om vir BTW te registreer indien die waarde van belasbare lewering uit goedere verkoop of dienste wat gelewer sal word, meer as R1 miljoen is in enige opeenvolgende 12-maande-tydperk.

’n Persoon/besigheid kan aansoek doen vir vrywillige registrasie, al is die totale waarde van belasbare lewerings minder as R1 miljoen. ’n Persoon mag aansoek doen vir vrywillige registrasie indien daardie persoon:

 • ’n ‘’Munisipaliteit’’ is of die aktiwiteite verrig van ’n ‘’welsynsorganisasie’’, ’n ‘’aandeelblokmaatskappy’’ of ’n “Foreign donor funded projects 
 • ’n Onderneming bedryf en die waarde van belasbare lewerings die minimum drempel van R50 000 in die afgelope 12 maande oorskry het 
 • Kommersiële akkommodasie verskaf, mits die minimum drempel van R120 000 per jaar nagekom word 
 • ’n Onderneming bedryf en die waarde van belasbare lewerings nie die minimum drempel van R50 000 oorskry het nie, maar redelikerwys verwag kan word dat die drempel oorskry sal word binne 12 maande vanaf die datum van registrasie

Indien u enige bystand benodig met u BTW-registrasie, -verwerking of -indiening, kontak ​​gerus u verhoudingsdirekteur of vir Adrian de Geus by adrian@asl.co.za.