SARS verifications, audits – when, why and what to do
July 31, 2018
5 reasons to have a will
August 31, 2018

5 redes om ‘n testament te hê

Om ’n bygewerkte en wetlik geldige testament te hê kan een van die belangrikste nalatenskappe wees wat jy vir jou en jou familie agterlaat. Die verlies van ’n geliefde is ’n traumatiese gebeurtenis en as jy ’n geldige testament het sal dit jou huweliksmaat, jou kinders en jou bates beskerm, en verseker dat ’n baie moeilike tyd ietwat vergemaklik word.

 1. Jy besluit wie die voog/de van jou minderjarige kinders sal wees
  ’n Testament laat jou toe om die persoon wat jy wil hê jou kinders moet grootmaak, self te kies, of om te verseker dat dit nie iemand is wat jy nie wil hê nie. As jy te sterwe kom sonder ’n testament of as jy nalaat om in jou testament voorsiening te maak vir ’n voog, sal die Hoë Hof hierdie belangrike besluit namens jou neem.
 1. Jy besluit hoe jou bates verdeel moet word
  ’n Geldige testament is ’n wetlik bindende dokument wat jou laat bepaal hoe jy wil hê jou boedel na jou dood geadministreer moet word. As jy sonder ’n testament sterf sal jou boedel geadministreer word volgens die bepalings van die Wet op Intestate Erfopvolging, nr  81 van 1987 (“die Wet”), wat ’n  rampspoedige finansiële uitwerking op jou huweliksmaat en kinders kan hê. Verder sal die erfporsie van  ’n minderjarige betaal word aan die Voogdyfonds wat dit sal administreer totdat die minderjarige mondig word.
 1. Jy besluit wie die eksekuteur van jou boedel sal wees
  ’n Testament stel jou in staat om die persoon van jou keuse as eksekuteur van jou boedel aan te stel; iemand wat verantwoordelikheid aanvaar vir die verdeling van jou bates  ná jou dood en sal verseker dat alles volgens jou planne verloop.
 1. Teruggee
  ’n Testament maak nie slegs voorsiening vir die mense wat jy gedurende jou lewe liefgehad het nie; dit bied jou die geleentheid om terug te gee en ’n nalatenskap te laat wat ’n werklike verskil kan maak in die lewens van vele ander. Of dit nou ’n omgewings-, diere- of mensesaak is, die toewysing van ’n gedeelte van jou bates aan liefdadigheid is ’n edel gebaar wat deur ’n testament gefasiliteer kan word.
 1. Want môre word nie belowe nie
  Uitstellery en ’n onwilligheid om die dood as deel van die lewe te aanvaar is algemene redes waarom mense nie ’n testament laat opstel nie. Soms kom die besef dat testamente nodig is, te laat, soos wanneer ’n onverwagte dood of mediese ongeskiktheid  plaasvind.  Dit is verstandig om ’n testament te hê wat bygehou word, om bykomende spanning op families te verhoed.