June 21, 2018

Ring-fencing of losses (Section 20A) for natural persons

Section 20A came into effect on 1 March 2004 and this section deals with the ring-fencing provisions that prevent natural persons from reducing their taxable income […]
June 21, 2018

Voorlopige belasting: Onderskattingsboetes

In die verlede was dit algemene praktyk om die ‘basiese bedrag’ vir die indiening en betaling van die IRP6’e te gebruik. Die ‘basiese bedrag’ is die […]
June 21, 2018

Provisional Tax: Underestimation Penalties

In the past, it was common practice to use the ‘basic amount’ for the submission and payment of the IRP6’s. The ‘basic amount’ is the taxable […]
June 21, 2018

2018 Tax Season: SARS shortens submission period

The annual tax filing season is upon us and acting SARS Commissioner, Mark Kingon, announced that the season will open on 1 July 2018 for eFilers. […]
June 6, 2018

Voorlopige belasting: Onderskattingsboetes

In die verlede was dit algemene praktyk om die ‘basiese bedrag’ vir die indiening en betaling van die IRP6’e te gebruik. Die ‘basiese bedrag’ is die […]
June 6, 2018

SAID: Terugvoer omdraaitye

Een van die mees algemene navrae waarmee ons op ’n daaglikse basis te doen kry, is hoe lank dit die Suid-Afrikaanse Inkomstediens (SAID) sal neem om […]
June 6, 2018

Omheining van verliese (Artikel 20A) vir natuurlike persone

Artikel 20A het met ingang van 1 Maart 2004 in werking getree. Hierdie artikel handel oor die omheiningsbepalings wat verhoed dat natuurlike persone hul belasbare inkomste […]
June 6, 2018

Salarisafdeling

Met die EMP501-rekonsiliasies vir die jaar geëindig Februarie 2018 wat teen 31 Mei 2018 ingedien moet wees by die Suid-Afrikaanse Inkomstediens (die SAID) sowel as die […]
June 6, 2018

Customer service – the second strategic objective of our audit department

In a previous article, we looked at the strengths and opportunities associated with employee motivation. This article will place a focus on the strengths and opportunities […]