November 18, 2015

2015 changes to IFRS for SMEs

The International Financial Reporting Standard for Small and Medium-sized Entities (IFRS for SMEs) was developed in response to international demand for the IASB (The International Accounting […]
November 18, 2015

Shareholders’ meetings and their validity

In order for a decision taken by the shareholders of a company to be valid, certain requirements, as stipulated in Part F of the Companies Act, […]
November 18, 2015

ASL Borskankerbewusmakingsfunksie

Aan die begin van 2015 het die Korporatiewe Sosiale Verantwoordelikheid (KSV)-komitee in ASL tot stand gekom en is daar op ‘n paar projekte besluit waarop vir […]
November 18, 2015

Personeelnuus

Nuwe personeellede Ilze Linde (Leerlingrekenmeester,SAICA) – 1 Augustus  2015 Ilze is gebore en het grootgeword in Polokwane (voorheen Pietersburg). Sy het in 2014 haar BCom(CA)Hons aan […]