September 2, 2015

Wees “belastingslim” met jou beleggings

Afgesien van belastingvrye spaarplanne en uittree-annuïteitsfondse is daar verskeie ander instrumente waarin beleggers kan belê (oftewel “spaar”). Effektetrusts en genoteerde aandele wat verhandel op ‘n effektebeurs […]
September 2, 2015

Be “tax savvy” with your investments

There are several instruments besides tax-free savings plans and retirement annuity funds in which investors can invest (or “save”). Examples are unit trusts and listed shares […]
September 2, 2015

Promotion of Access to Information Act (PAIA) – Compliance with changes in legislation

The purpose of PAIA is to promote a culture of transparency, accountability and good governance in both the public sector and the private sector. The Act […]
September 2, 2015

Personeelfunksie: 30 Julie 2015

Die tradisionele halfjaarlikse personeelfunksie – ‘n geleentheid in die dagboek waarna elke ASLer met groot afwagting uitsien –  het hierdie jaar op Donderdag 30 Julie plaasgevind.  […]