September 18, 2012

Ons dienste en die koste daaraan verbonde

“Hoeveel sal ‘n oudit kos?” “Hoeveel gaan julle ons vra om ‘n stel finansiële state op te stel?” “Hoeveel vra julle vir ‘n belastingopgawe?”      […]
September 17, 2012

Our services and the costs involved

“What will an audit cost?” “What will you charge us to compile a set of financial statements?” “What do you charge for a tax return?” “Our […]
September 16, 2012

A surprise visit to London and the Paralympics for one of our staff

Neasa May, one of our first-year clerks, was a participant in the Educational Development Programme of the Erinvale Care and Help Organisation (ECHO) during her graduate […]
September 16, 2012

Ons verjaardagviering en die vrou daarin!

Ongeloof.  Opwinding.  Aanvanklik versigtige teëkanting. Dit was oorwegend die drie reaksies wat ontlok is deur ‘n uitnodiging aan ons personeel met die gepaardgaande versoek dat almal […]
September 16, 2012

SARS cheque payments and other payment rules

Taxpayers are reminded that, as reported in our July Newsletter, banks no longer accept cheques exceeding R500 000 in value. They will also not accept so-called […]
September 16, 2012

SAID-tjekbetalings en ander betalingsreëls

Belastingbetalers word daaraan herinner dat, soos in ons Julie-nuusbrief berig is, banke nie langer tjeks vir bedrae groter as R500 000 aanvaar nie. Hulle aanvaar ook […]