Personeelnuus

Aanstellings Ons jongste personeelaanstellings is Jana Burger (bestuurder menslike hulpbronne), Sonja Theron (boekhouer), Ilse Opperman (belastingnakomingsbeampte), Sonja Viljoen (Administrateur van ASL Trust), Neil Coetzee (kleinsakebestuurder), en Johan Coetzee (ouditsenior). Neasa Lacen May, Ceri-Anne Hill, Christof Kruger en Gerrit Nieuwoudt is