May 5, 2014

Onafhanklike kontrakteurs vs. werknemers – Hoe onderskei SAID tussen die twee?

In terme van die Vierde Bylae van die Inkomstebelastingwet No. 58 van 1962 is dit nodig om werknemersbelasting terug te hou waar ‘n werkgewer besoldiging aan […]
May 5, 2014

Independent contractors vs. employees – How does SARS distinguish between them?

In terms of the Fourth Schedule to the Income Tax Act, No. 58 of 1962 an employer is required to withhold employee tax when remunerating an […]
April 11, 2014

Begrotingsrede 2014

Die Minister van Finansies, Pravin Gordhan, het sy begrotingsrede op 26 Februarie 2014 in die Parlement gelewer en die geleentheid het ons firma amper tot stilstand […]
April 11, 2014

Budget speech 2014

The Minister of Finance, Pravin Gordhan, delivered his budget speech in Parliament on 26 February 2014. The event almost brought our firm to a standstill as […]
February 13, 2014

Voorlopige belasting

Dit is al weer die tyd van die jaar waar elke rekenmeester- en ouditfirma se belastingafdeling gereed maak vir die besige belastingseisoen wat voorlê. ‘n Nagmerrietyd, […]
February 13, 2014

Provisional tax

It is that time of year again when the tax department of every accounting and auditing firm is preparing for the busy season that lies ahead. […]
February 13, 2014

Important SARS dates for 2014

Click on the image to enlarge.
November 7, 2013

Toelaes en byvoordele: Deel II

Toelaes en byvoordele: Deel II  In die vorige nuusbrief het ons die verskille tussen ‘n reistoelae en die reg op gebruik van ‘n maatskappyvoertuig bespreek en […]
November 7, 2013

SARS Updates

Special Power of Attorney The South African Revenue Service (SARS) recently issued an updated Special Power of Attorney template and has also started to adopt a […]