July 31, 2018

SARS verifications, audits – when, why and what to do

Being selected for an audit and being selected for verification are two different processes. Verification: Once you have submitted your return, it could be selected for verification. A […]
June 21, 2018

Voorlopige belasting: Onderskattingsboetes

In die verlede was dit algemene praktyk om die ‘basiese bedrag’ vir die indiening en betaling van die IRP6’e te gebruik. Die ‘basiese bedrag’ is die […]
June 21, 2018

Provisional Tax: Underestimation Penalties

In the past, it was common practice to use the ‘basic amount’ for the submission and payment of the IRP6’s. The ‘basic amount’ is the taxable […]
June 21, 2018

2018 Tax Season: SARS shortens submission period

The annual tax filing season is upon us and acting SARS Commissioner, Mark Kingon, announced that the season will open on 1 July 2018 for eFilers. […]
June 6, 2018

Voorlopige belasting: Onderskattingsboetes

In die verlede was dit algemene praktyk om die ‘basiese bedrag’ vir die indiening en betaling van die IRP6’e te gebruik. Die ‘basiese bedrag’ is die […]
June 6, 2018

SAID: Terugvoer omdraaitye

Een van die mees algemene navrae waarmee ons op ’n daaglikse basis te doen kry, is hoe lank dit die Suid-Afrikaanse Inkomstediens (SAID) sal neem om […]
April 25, 2018

Belastingskuld en afbetalingsooreenkomste

Om by iemand in die rooi te wees is vir meeste ’n onaangename ervaring, veral as die skuldeiser die Suid-Afrikaanse Inkomstediens (die SAID) is. Omstandighede lei […]
April 6, 2018

Belastingafdeling: Ons missie

Gegewe die Suid-Afrikaanse Inkomstediens (die SAID) se onvoorspelbaarheid en voortdurend veranderende stelsels, vereistes en prosedures is dit deel van ons missie om deurgaans op hoogte te […]
April 6, 2018

Valid Tax Invoice Requirements for VAT Vendors

When making a purchase for your business, you should always ensure you receive a valid VAT invoice. This enables you to claim input VAT from SARS. […]